TARIEVEN EN VERGOEDING

Ademtherapie Ä 95,-- per uur
Cranio Sacraal behandeling Ä 95,-- volwassenen (60 min.)
  Ä 65,-- kindertarief (45 minuten)
  Ä 47,-- kindertarief (30 minuten)
SE traumatherapie Ä 95,-- per uur
Safe & Sound Protocol Ä 500,-- 5 sessies van 75 minuten
Eye Movement Integration Ä 125,-- (een sessie duurt tussen 90 en 120 minuten)

VERGOEDINGEN

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG en ingeschreven als registertherapeut in het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). De sessies worden daardoor (gedeeltelijk) vergoed door de meeste zorgverzekeraars. Voorwaarde voor vergoeding is dat je een aanvullende ziektekostenverzekering hebt afgesloten, waarin natuurgeneeskundige of psychosociale consulten worden vergoed. Heb je verdere vragen of wil je meer informatie over vergoeding, kijk dan in je polisvoorwaarden of neem contact op met je zorgverzekeraar. Zorgverlenersnummer: AGB-codes 90029625
Praktijkcode: AGB 90008597
VBAG licentienummer: 2.031105
RBCZ licentienummer: 911138R
KvK: 17248667

BEHANDELOVEREENKOMST

Tussen cliŽnt en behandelaar worden de volgende regels afgesproken: Zorgverlener is geregistreerd bij de Vereniging voor Alternatieve Geneeswijzen (VBAG) en Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en gehouden aan onder andere de Ethische Code, het kwaliteitsbeleid en het klachtrecht van VBAG en RBCZ.

 • De zorgverlener gaat vertrouwelijk om met verstrekte informatie en deelt deze alleen indien de cliŽnt hiertoe toestemming gegeven heeft (zie Privacyverklaring hieronder).
 • Van de cliŽnt wordt verwacht dat deze relevante informatie deelt met de zorgverlener.
 • Indien de cliŽnt de afspraak binnen 24 uur voor aanvang afzegt wordt het volledige tarief in rekening gebracht.
 • De cliŽnt en de zorgverlener bespreken periodiek of voortzetting van de behandeling gewenst en effectief is. Voortzetting vraagt om goedkeuring van zowel de cliŽnt als de zorgverlener.
 • De cliŽnt kan, ook zonder opgave van reden, het traject beŽindigen.
 • CliŽnt ontvangt na iedere sessie of per periode een factuur en draagt zorg voor het voldoen van de factuur binnen 2 weken. Indien een organisatie de kosten van het traject vergoedt, zal deze als opdrachtgever zorgdragen voor het voldoen van de factuur.

PRIVACYVERKLARING

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat het intakeformulier en aantekeningen van de behandelingen.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing en intervisie.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Ook dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
  • uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld Ďbehandeling cranio sacraal therapieí, of 'psychosociaal consultí
  • de kosten van het consult.

De gegevens in het cliŽntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.