WAT IS SOMATIC EXPERIENCING

Somatic Experiencing (SE) is een bijzondere toevoeging aan de bestaande trauma therapieën. De methode is ontwikkeld door Dr. Peter Levine en wordt inmiddels in vele landen toegepast.
De kracht van SE ligt in de aandacht die deze benadering geeft aan de lichamelijke gevolgen van traumatische ervaringen.

Als je te maken krijgt met een overweldigende gebeurtenis, dan is de natuurlijke beschermingsreactie om te vluchten of te vechten. Bij deze levensreddende impulsen komt in fracties van seconden een enorme hoeveelheid energie tot je beschikking.
Wanneer je niet kunt vluchten of vechten, bevries je en wordt die energie vastgezet en opgeslagen in het lichaam. Je zenuwstelsel blijft staan op alarmstand en je kunt niet meer echt ontspannen. De langdurige ontregeling die dit geeft, leidt tot allerlei lichamelijke en/of psychische klachten.

De genezing van trauma kan dan ook eerst werkelijk tot stand komen als het lichaam er bij betrokken wordt.
In een SE sessie wordt gewerkt met lichamelijke sensaties zoals tintelingen, warmte, stroming, verstrakking en ontspanning, waarbij je precies kunt volgen wat er gebeurt.

De “lichamelijke herinneringen” aan intense ervaringen in het verleden leiden, als ze goed begeleid worden, naar oplossingen die zich als vanzelf aandienen.

Door ondersteuning te geven aan het ontdooien van de bevroren energie, stap voor stap, op een veilige en gedoseerde wijze, komt er ruimte voor herstel van de veerkracht.

Met kleine bewegingen, in en uit de spanning, heb je het gevoel het zelf in de hand te hebben. De grip van het trauma laat los en mensen ervaren vaak een sterke afname van hun stress symptomen.

VOOR WIE

Met een trauma wordt in SE bedoeld: iedere gebeurtenis of serie gebeurtenissen die destijds te onverwacht, te snel of te groot was om er op dat moment adequaat op te kunnen reageren. Het zenuwstelsel is overweldigd geraakt.

Jaren later kunnen de effecten daarvan nog voelbaar zijn:
Hyperactiviteit, gejaagdheid, overgevoelig en overalert, angstig schrapzetten, verhoogde hartslag, versnelde of oppervlakkige ademhaling, uit contact voelen met jezelf en anderen, het gevoel hebben de controle kwijt te zijn, slaapverstoring, overmatig gespannen spieren, angst/paniekaanval, woedeaanval, zorgelijkheid.
Of gevoelens van depressie, apathie, moeilijk focussen, uitputting, te weinig spierspanning, machteloosheid of hulpeloosheid.
Ook dissociatie, weinig gevoelens en ontkenning kunnen tekenen van trauma zijn.

Omdat direct gewerkt wordt met de lichamelijke sensaties, is het niet nodig dat je het verhaal steeds opnieuw vertelt.
Als je je herkent in een of meer van de genoemde symptomen, kan SE heel goed werken.
Een SE-sessie duurt ongeveer 1 uur en begint met een inleidend gesprek dat leidt tot overeenstemming over wat in deze sessie onderzocht wordt. Voorafgaand vindt een intakegesprek plaats.
Wanneer iemand een eenmalige traumatische gebeurtenis heeft meegemaakt, kan veelal volstaan worden met een beperkt aantal sessies.