Over Cranio Sacraaltherapie
Voor wie Cranio Sacraaltherapie
Méér over Cranio Sacraaltherapie
Cranio Sacraaltherapie voor baby'sOVER CRANIO SACRAALTHERAPIE

Cranio Sacraal therapie is een zachte, zorgvuldige behandelwijze die gericht is op diepe ontspanning van de ondersteunende en verbindende weefsels in ons lichaam. Dit noemen we het fasciale of het bindweefselsysteem.

Deze ontspanning wordt met name bereikt bij de weefsels die het centrale zenuwstelsel omgeven: de schedel en de hersenvliezen (craniale deel) en de wervelkolom en de ruggenmergsvliezen tot en met het heiligbeen (sacrale deel).

Daardoor wordt het milieu waarbinnen onze hersenen en ons zenuwstelsel functioneren in een natuurlijke balans terug gebracht. Organen en hormonale functies kunnen herstellen. Het natuurlijke genezingsvermogen van het lichaam wordt hierbij gestimuleerd. Het lichaam wordt op een respectvolle wijze ondersteund om haar fysieke en/of emotionele spanning er zelf uit te werken.

De therapie kan wonderbaarlijk ontspannend zijn, diep rakend of oplossing van oude kwesties teweeg brengen.
Soms zijn de resultaten niet direct merkbaar en kan de uitwerking korte tijd later plaatsvinden, bv. op een rustig moment thuis.

Over de theorie en ontstaansgeschiedenis van CranioSacraal therapie kunt u verder lezen onder het kopje: méér over CranioSacraal therapie.VOOR WIE CRANIO SACRAAL THERAPIE?

Er bestaat een groot terrein waarbinnen Cranio Sacraal therapie wordt toegepast. Op diverse klachten kan de behandeling een positieve uitwerking hebben. Bv.: rug-, buik-, nekpijn, slaapstoornissen, hoofdpijn en migraine, burnout, oorsuizen, klachten na een bevalling, evenwichtsproblemen, concentratiestoornissen, spanningsklachten en onrust bij kinderen en volwassenen, chronische pijnen, en nog veel meer.

Cranio Sacraal therapie is ook goed werkzaam bij traumaverwerking van lichamelijke of psychische aard (bv. na een ongeluk of een operatie, rouwverwerking, posttraumatische stressstoornis enz.). Langdurige klachten met onduidelijke oorzaken blijken soms met Cranio Sacraal therapie goed bereikbaar te zijn.

Door de zachte benaderingswijze is Cranio Sacraal therapie veilig en geschikt voor mensen van alle leeftijden, van pasgeboren baby tot in de hoge ouderdom. (zie ook: Cranio Sacraal therapie voor baby’s en kinderen)

Cranio Sacraal therapie kan ook in combinatie met andere therapieën worden toegepast, of wanneer conventionele therapie niet effectief is gebleken.INDICATIES

 • Angsten
 • Allergie
 • Hernia
 • Maag en darmklachten
 • Hoofdpijn
 • Astma
 • Migraine
 • Burn-out
 • Menstruatieklachten
 • Bloedcirculatie
 • Nervositeit
 • Bindweefselproblemen
 • Oogproblemen
 • Concentratieproblemen
 • Vruchtbaarheidsproblemen
 • Chronische pijnen
 • Chronische vermoeidheid
 • Sinusitis
 • Oorsuizen
 • Evenwichtsproblemen
 • Stress
 • Depressies
 • Slapeloosheid
 • Dyslexie
 • Spierproblemen
 • Geboortetrauma
 • Tandenknarsen
 • Hormonale problemen
 • Kaakproblemen
 • OntwenningsverschijnselenACHTERGROND VAN CRANIO SACRAAL THERAPIE


De schedel beweegt 
Sommige ideeën worden al zo lang voor waar gehouden, dat niemand ze nog in twijfel trekt. Zo heeft men ooit geconstateerd dat de fontanellen van baby’s langzaam dicht groeien, totdat zich uiteindelijk één hard bot heeft gevormd waar geen beweging meer in zit. Tot voor kort was er geen reden om aan dit idee te twijfelen, want je ziet of voelt de schedel immers niet bewegen. Maar begin jaren zeventig ontdekte de Amerikaan John E. Upledger tijdens een operatie bij toeval dat het hersenvlies beweegt. Door middel van wetenschappelijk onderzoek met anderen, toonde hij aan dat ook de schedelbeenderen bewegen en hij onderzocht de oorzaak van deze beweging. Op basis van dit onderzoek ontwikkelde Dr. Upledger een behandelmethode waarmee allerlei klachten, variërend van pijnklachten tot coördinatieproblemen, leer- en gedragsmoeilijkheden en emotionele of posttraumatische problemen, gunstig beïnvloed kunnen worden. De ritmische beweging van de schedelbeenderen, het zogenoemde Cranio Sacraal ritme, dient o.a. als basis van deze behandelmethode, de Cranio Sacraal Therapie.

Het Cranio Sacraal systeem
Deze naam is ontleend aan de beenderen die samen met de wervelkolom het zenuwstelsel omgeven. Dit zijn de schedelbeenderen, onder ander bestaande uit het voorhoofdsbeen en het slaapbeen, die samen cranium worden genoemd en het sacrum, de Latijnse naam voor het heiligbeen, dat zich vlak boven het stuitje bevindt. Dit zijn echter niet de enige delen van het Cranio Sacraal systeem. De hersenen en het ruggenmerg zijn bekleed met drie beschermende vliezen waarbinnen vloeistof circuleert. Het buitenste hersenvlies, de zogenaamde dura mater, bedekt o.a. de binnenzijde van de schedel. Dit hersenvlies is vastgehecht aan de binnenkant van de schedel en op een paar plaatsen in de wervelkolom. Het vlies is waterdicht, zodat de vloeistof niet kan weglekken.

Het Cranio Sacraal ritme
De hersen- en ruggenmergvloeistof wordt aangemaakt en gereguleerd door een mechanisme in de hersenen. Doordat de hoeveelheid vloeistof regelmatig toe- en weer afneemt, verandert ook de druk die de vloeistof op het hersenvlies en daarmee op de schedelbeenderen uitoefent. Zo ontstaat de ritmische beweging van het hersenvlies en de beenderen, ofwel het Cranio Sacraal ritme.

Uit wetenschappelijk onderzoek is naar voren gekomen dat zich in de naden tussen de schedelbeenderen bloedvaten, zenuwuiteinden en bindweefselvezels bevinden. Door deze opbouw is het mogelijk dat de schedelbeenderen met het hersenvlies meebewegen. Toen het bestaan van het Cranio Sacraal ritme was aangetoond, onderzocht Dr. Upledger de frequentie waarmee de schedelbeenderen bewegen. De productie van hersen- en ruggenmergvloeistof vindt ongeveer zes tot twaalf keer per minuut plaats, waardoor de druk op het hersenvlies en de schedelbeenderen even regelmatig toe- en weer afneemt. Het Cranio Sacraal systeem is een hydraulisch systeem. Dit betekent dat de druk die op een bepaald punt wordt uitgeoefend, zich gelijkmatig voortplant door het systeem. Op die manier heeft elke beweging binnen het systeem effect op het geheel.

Omdat het Cranio Sacraal systeem de hersenen en het ruggenmerg omgeeft, heeft het een invloed op het functioneren van het centrale zenuwstelsel. Het zal bijvoorbeeld bekend zijn dat de hersenen en het ruggenmerg onze bewegingen coördineren. Misschien is het minder bekend dat ook andere lichaamsfuncties onderdeel zijn van dit regelsysteem, zoals bijvoorbeeld de ademhaling, de spijsvertering en de hartslag. In de hersenen bevindt zich bovendien de hypofyse, die de werking van allerlei andere klieren zoals de schildklier, de bijnieren en de eierstokken regelt.

Wanneer het Cranio Sacraal ritme wordt verstoord door spanningen in de hersenvliezen, wordt de beweging van de vliezen en schedelbeenderen zelfs gedeeltelijk geblokkeerd. Dit heeft een nadelig effect op de hersenen en het ruggenmerg, waardoor bepaalde lichaamsfuncties bemoeilijkt kunnen worden. Zo’n verstoring kan bijvoorbeeld ontstaan door een lichamelijk trauma, zoals een ongeluk, een virale infectie, een vergiftiging of een operatie.
CRANIO SACRAAL VOOR BABY'S

Een van de meest voorkomende oorzaken van verstoringen of disbalans in het craniosacrale systeem is het geboorteproces zelf. Een kind is natuurlijkerwijze goed bestand tegen de fysieke krachten die tijdens een normale bevalling doorstaan worden.

Echter wanneer de bevalling moeizaam verloopt en/of medische ingrepen van buitenaf noodzakelijk zijn, neemt de kans toe op verstoringen in het craniosacrale systeem.
Dit kan op korte of langere termijn gevolgen voor het kind hebben, zoals: hyperactiviteit, allergieën, ontwikkelingsstoornissen, leerproblemen, gedragsproblemen, spraakproblemen, motorische problemen, middenoorproblematiek, enz.

Ook na een ernstige val, ongeluk of wanneer een kind een operatie heeft moeten ondergaan kan het zinvol zijn om de gevolgen daarvan met ondersteuning van CranioSacraal therapie te verhelpen of te verzachten.

HOE ZIET EEN BEHANDELSESSIE ER UIT?

Het kind ligt gekleed op een behandeltafel of zit bij een van de ouders of de therapeut op schoot. De therapeut onderzoekt het craniosacraal ritme en de mobiliteit van de schedelbeenderen en –vliezen.
Met zachte hand probeert zij vervolgens de belemmeringen vrij te maken en de spanning weg te laten vloeien.

Het komt voor dat er emoties loskomen of dat een kind begint te huilen. De behandeling op zichzelf is niet pijnlijk, maar kan wel de herinnering oproepen aan lichamelijke en/of emotionele pijn die het kind eerder beleefd heeft. Het kunnen uiten daarvan draagt bij tot verwerking en herstel.

WANNEER IS HET ZINVOL OM CRANIOSACRAAL THERAPIE TE OVERWEGEN

Bij een baby
 • extreem veel huilen
 • snel geïrriteerd/overprikkeld zijn
 • moeilijk rust kunnen vinden
 • problemen met zuigen of wanneer een baby constant wil zuigen
 • problemen met de ontlasting
 • overstrekken of juist een te slappe tonus
 • als het kind niet geknuffeld of aangehaald wil worden
Bij een ouder kind  
 • steeds terugkerende middenoorontstekingen
 • hoofdbonken
 • constant wiegen
 • wanneer een kind steeds aan zijn/haar oren of haren trekt
 • overgevoeligheid van het hoofd, het kind houdt er niet van als zijn hoofd aangeraakt wordt
 • hoofdpijnen
 • spraakproblemen
 • leer- en concentratieproblemen
 • ondersteuning na een operatie
 • enz.