Over ademtherapie
Voor wie ademtherapie
Méér over ademtherapieOVER ADEMTHERAPIE

Normaal gesproken gaat ademen vanzelf. De snelheid en diepte van je ademhaling past zich aan aan je activiteitenniveau. Ook in stressvolle situaties kun je merken dat je adem mee-reageert. Soms is dat in de vorm dat je ­­‘hoog’ gaat ademen of dat je je adem ‘vastzet’.

Als dit gedurende korte tijd gebeurt, heeft dit geen nadelige gevolgen; het lichaam is in staat om zelf het evenwicht te herstellen. Spanning die echter te lang aanhoudt, kan tot een patroon leiden waarbij minder efficiënt geademd wordt. Dit kost onnodig veel energie en ligt aan de basis van veel spannings­klachten. Een gezondere manier om met stress om te gaan, kan je aangereikt worden via adembehandeling.

Adembehandeling is een individuele manier van werken waarbij de adembeweging van de behandelde persoon ondersteund en begeleid wordt en waar nodig weerstand gegeven wordt.

Daardoor leer je je natuurlijke adembeweging (her)kennen. De reacties van je adem en lichaam op spanning worden vertrouwder en beter hanteerbaar. Het leren herkennen van de signalen van je lichaam vóórdat er een opgehoopte spanningstoestand ontstaat, speelt hierbij een belangrijke rol.

Zo zal het ervaren van je natuurlijke adembeweging je lichaamsbewustzijn vergroten en helderheid geven over je reactiepatronen. Dat kan je helpen om lichamelijk en/of emotioneel weer in balans te komen. Het ondersteunt je ook om te ervaren/voelen waar je werkelijke kracht ligt en om aan te sluiten bij wat je werkelijk wilt in je leven. Je innerlijke en uiterlijke houding kunnen zich gaan reorganiseren zodat je een vorm kunt vinden waarbij je jezelf kunt zijn, ook in stresssituaties.VOOR WIE ADEMTHERAPIE

Ademtherapie is een geschikte behandelvorm voor mensen die vanuit een contact met zichzelf willen leren om (anders) met stresssituaties om te gaan. Burnout-verschijnselen, hyperventilatie, overspannenheid zijn duidelijke tekenen van het lichaam dat het tijd is om pas op de plaats te maken. Maar ook andere spanningsklachten als hoofdpijn, slaapstoornissen, vermoeidheid, spierspanningen, vage klachten, etc. kunnen met behulp van ademtherapie effectief benaderd worden.

Ook als je innerlijk tot rust wilt komen en ruimte wilt creëren voor aspecten van je menszijn die tot nu toe niet of te weinig aan bod zijn gekomen kunnen adembehandelingen ondersteunend zijn.
 
Daarnaast is deze methode zeer geschikt voor mensen die zich beroepsmatig of als hobby bezighouden met muzikale of dramatische expressie. Immers belemmeringen in je ademhaling hinderen je in je uitdrukkingsmogelijkheden.

De behandelingen richten zich op een doorleefd contact met je eigen (adem)ruimte en een vrij stromende adem.
Expressie vanuit deze verbinding is hoorbaar en voelbaar in je spel.GESCHIEDENIS EN ACHTERGROND VAN ADEMTHERAPIE

Ruim 70 jaar geleden begon Ilse Middendorf (1910), werkzaam als bewegingslerares in Berlijn, een methode te ontwikkelen die ze de Ervaarbare Adem noemde. Een van haar belangrijkste leraren was de Nederlander Cornelis Veening. Na vele praktijkjaren heeft ze in 1965 op aanmoediging van haar cliënten een opleidingsinstituut opgericht: Het Ilse Middendorf Instituut voor de Ervaarbare Adem, een driejarige fulltime opleiding.

In 1972 kreeg ze een ereprofessoraat toegekend van de Hochschule für Darstellende Kunste in Berlijn, voor haar baanbrekende werk. Tot vlak voor haar overlijden in mei 2009 is zij beroepsmatig actief gebleven. Zij is 98 jaar geworden.

Inmiddels is er op internationaal niveau aandacht voor de effectiviteit van haar lichaamsgerichte methode voor genezings- en groeiprocessen. In meerdere landen in Europa en in Amerika zijn er Middendorf-opleidingen. Afgestudeerde ademtherapeuten zijn werkzaam in eigen praktijk, bij opleidingen voor muziek en dramatische expressie, bij revalidatie-instellingen, in psychologiepraktijken, enz.